Menu

 

Spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. si váži každého svojho zákazníka, preto venuje ochrane osobných údajov veľkú pozornosť a považuje ju za samozrejmosť. Súkromie Vás, nášho zákazníka je chránené počas celej doby používania nášho e-shopu www.hrany.sk. Vaše osobné údaje šifrujeme pomocou SSL certifikátu ( Secure Socket Layer), ktorý je najbezpečnejším a najbežnejším spôsobom prenosu údajov na internete.

Správca osobných údajov

Spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom Kragujevská 3931/39, 010 01  Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 442 411, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 17441/L, štatutárny orgán: Monika Petríková – konateľ, je prevádzkovateľom e-shopu www.hrany.sk a správcom vašich osobných údajov.

Spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o. pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Ak navštívite našu stránku www.hrany.sk, zbierame rôzne údaje. Sledujeme, aké produkty si prehliadate, jednotlivé stránky ktoré navštívite, príp. z akého zariadenia, čo nám umožňuje sledovať návštevnosť nášho webu a vytvárať štatistiky a prehľady.  

Ak u nás nakúpite alebo sa zaregistrujete, pracujeme s vašim menom, priezviskom, objednávkami a údajmi, ktoré si nastavíte vo svojom účte. Bez týchto údajov by sme vám tovar nemohli správne doručiť. Pri predaji tovaru potrebujeme aj vašu e-mailovú adresu, kde vám zašleme potvrdenie objednávky (slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy), kópiu obchodných podmienok a reklamačného poriadku a pri dodaní tovaru vám zašleme na e-mailovú adresu faktúru za dodaný tovar. Pri objednávaní tovaru vypĺňate aj telefónne číslo, aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať. Vyplnením nepovinných údajov nám oznámite aj vaše iné osobné údaje (napr. často používaná doručovacia adresa).

Údaje, ktoré spracovávame sú:

 • identifikačné údaje – meno, priezvisko, užívateľské meno a heslo, pri podnikateľoch IČO, DIČ a IČ DPH
 • kontaktné údaje – osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami (e-mailová adresa, adresa doručenia, fakturačná adresa, telefónne číslo)
 • údaje o vašich objednávkach – tovar, ktorý ste si objednali, spôsob doručenia a platby, údaje o reklamáciách
 • údaje o vašom správaní na webe – tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a pod., tiež údaje o zariadení z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre (operačný systém, použitý prehliadač a pod.), údaje zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadení. Tieto údaje sú však anonymizované a nedokážeme ich priradiť konkrétnej osobe. Ak pozeráte našu stránku z mobilného telefónu či podobného prístroja, môžeme spracovávať údaje o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, zlyhanie aplikácie a pod.)

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb ( napr. ak si tovar zakúpite vy, ale nemôžete ho vyzdvihnúť alebo reklamovať a poveríte týmto tretiu osobu, ktorá bude oprávnená tovar prebrať alebo reklamovať), je vašou povinnosťou o tom dotyčnú osobu informovať a zaistiť si jej súhlas.

Kamerový systém

Na našej prevádzke automaticky spracovávame záznamy z kamier, ktoré máme z dôvodu prevencie, prípadne objasňovania možnej nelegálnej činnosti, a to na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu). Prevádzka je monitorovaná kamerovým systémom s online prenosom a záznamom. Údaje sú uchovávané 14 dní. Prevádzkovateľom je spoločnosť AKCES SLOVAKIA, s. r. o, IČO: 36442411.

Prečo získavame, spracovávame a používame osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z nasledovných dôvodov:

 • nákup tovaru a služieb – vaše osobné údaje potrebujeme k tomu, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti
 • platobné karty – naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Týmito údajmi disponuje iba zabezpečená platobná brána a banková inštitúcia
 • starostlivosť o zákazníkov – ak máte nejaké otázky alebo problémy, potrebujeme k vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté aj tretím subjektom (dopravca tovaru)
 • užívateľský účet – údaje, ktoré nám poskytnete vo svojom profile vám zlepšia užívateľské funkcie, tieto údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo vymazať
 • marketingová činnosť -  newsletter vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odoberania sa môžete odhlásiť v užívateľskom profile alebo prostredníctvom mailu na: eshop@akces.sk
 • zlepšovanie našich služieb – k optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (Google Analytics, Facebook Analytics)
 • uplatnenie práv a právnych nárokov, kontroly orgánov verejnej moci – vaše osobné údaje môžeme spracovávať na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z podobne závažných dôvodov

Spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a rozsahu:

 • bez vášho súhlasu na základe plnenia zo zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti
 • na základe vášho súhlasu.

Osobné údaje bez vášho súhlasu môžeme spracovávať v závislosti od toho, či ste len návštevníkom nášho webu alebo sa u nás zaregistrujete prípadne nakúpite. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať, ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré ste si u nás objednali, ak s nami komunikujete alebo navštívite našu predajňu.

Ak ste len návštevníkom webu

Ak navštívite náš web, môžeme zhromažďovať určité informácie (IP adresa, dátum a čas prístupu, prehliadač ktorý používate, nastavenie jazyka v prehliadači, operačný systém zariadenia) . Tiež môžeme spracovávať údaje o vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu, za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám. Tieto informácie sú anonymné a nedokážeme ich priradiť ku konkrétnej osobe.

Spracovávame aj súbory cookies. Zásady používania súborov cookies ako aj vypnutie funkcie nájdete tu: https://www.hrany.sk/pouzivanie-cookies.xhtml.xhtml

Ak ste registrovaný zákazník

Ak ste našim registrovaným zákazníkom, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, nastavenia a objednávky, na základe plnenia zmluvy s vami (bez vášho súhlasu). Zmluva vzniká vytvorením vášho účtu.. Tiež spracovávame údaje (bez vášho súhlasu) o vašom správaní na webe a správaní pri čítaní e-mailov za účelom získania informácií (zlepšovanie našich služieb, zisťovanie vašej spokojnosti s našim tovarom a službami, zasielaním ponúk). Tieto údaje používame po celú dobu existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek zmeniť alebo vymazať.

Ak chcete len nakúpiť

Pokiaľ na našom webe chcete len nakúpiť, spracovávame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej objednávky (identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávke). Ak ste právnická osoba, spracovávame rovnaké údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

Tieto údaje použijeme, aby ste mohli dokončiť objednávku, v prípade nezrovnalostí alebo nejasností v objednávke vieme s vami komunikovať, prípadne inými požiadavkami, ktoré na nás máte, pošleme vám potvrdenie o odoslaní tovaru. Pre doručenie tovaru môžeme vaše údaje odovzdať prepravnej spoločnosti. Tieto údaje sú výlučne pre potreby doručenia tovaru.

Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Ak u nás nakúpite, uchovávame za účelom ochrany právnych nárokov a kontroly vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o vašich objednávkach.

Vašu spokojnosť zisťujeme prostredníctvom portálu Heureka.sk, kde môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu z dôvodu spätnej väzby a analýzy. Proti zasielaniu dotazníkov môžete kedykoľvek uplatniť námietku pomocou odkazu v e-maily s dotazníkom .Tieto údaje používame po dobu najviac 6 mesiacov a máte právo voči tomu uplatniť námietku.

Spracovanie údajov na základe zákonom stanovených povinností

Aby sme dodržali zákon o ochrane spotrebiteľa č. 102/2015 Z.z., zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a občiansky zákonník č. 40/19644 Z. z., nepotrebujeme na takéto spracovanie váš súhlas. Pre tieto účely používame osobné údaje po dobu najviac 10 rokov.

Komunikácia

Ak s nami komunikujete prostredníctvom e-mailu, chatovacích nástrojov alebo sociálnych sietí, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje o prebehnutej komunikácii na základe nášho oprávneného záujmu na účely vybavenia, evidencie a preukazovania vašich požiadaviek. Pokiaľ u nás prostredníctvom e-mailu alebo chatu urobíte objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov po dobu 3 rokov.

Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

Komu odovzdávame vaše údaje

Prepravným partnerom pre účely doručenia tovaru odovzdávame vami poskytnuté údaje (meno, priezvisko, adresa doručenia, kontakt, pri platbe na dobierku sumu, ktorú treba uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom oprávnený ich spracúvať len na účely doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať. Našimi prepravnými partnermi sú: ReMax Couries Service s. r. o., IČO: 35825456, TOPTRANS EU, a. s., IČO: 36703923, Direct Parcel Distribution SK s. r. o. IČO: 35834498, SCHENKER s. r. o., IČO: 31327222, Slovenská pošta, a. s., IČO: 36631124

Pre účely obchodných oznámení a marketingových nástrojov môžeme využiť tretí subjekt, ktorý je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.

Orgány dozoru v prípade, ak nám uložia povinnosť predložiť alebo odovzdať vaše osobné údaje.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Máte právo na prístup:

Máte právo vedieť, aké údaje, za akým účelom, ako dlho a kde získavame vaše osobné údaje, komu ich odovzdávame, kto ich spracováva a aké máte ďalšie práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. Ak sú pre vás údaje v tomto dokumente nepostačujúce, neváhajte sa na nás obrátiť a poskytneme vám bližšie informácie.

Máte právo na opravu údajov:

Ak zistíte, že údaje, ktoré spracovávame sú nepresné, budeme radi ak nás upozorníte a my ich bez zbytočného odkladu opravíme alebo doplníme.

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, vzniesť sťažnosť či námietku, prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov. Za určitých podmienok máte právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami máme (právo byť zabudnutý).

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov ak sú splnené nasledujúce dôvody:

 • domnievate sa, že spracovanie osobných údajov našou spoločnosťou nie je v súlade so všeobecne záväznými predpismi
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, pre ktoré sme ich spracovávali
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov (údaje, na ktoré je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať)
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov

Dovoľujeme si vás upozorniť, že toto právo sa nepovoľuje, ak spracovanie vašich osobných údajov je potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo ochranu našich právnych nárokov.

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov:

Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom ďalších operácií spracovania po obmedzenú dobu. Spracovanie údajov musíme obmedziť:

 • ak popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké sú správne
 • vaše údaje už nepotrebujeme pre účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo ochranu svojich právnych nárokov,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu (po túto dobu sme povinní spracovanie vašich údajov obmedziť)
 • vaše údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu, ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie

Máte právo na prenositeľnosť:

Poskytneme vám údaje v štruktúrovanom, bežne používanom čitateľnom formáte.

Máte právo podať sťažnosť:

Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom nášho poverenca na adrese: eshop@akces.sk. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07  Bratislava.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018

 

 • Telefonické objednávky

  +421 918 492 777

 • Doprava zadarmo

  pre objednávky nad 50€

 • Možnosť vyzdvihnutia

  na kamennej predajni

 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť
 • Tovar na sklade
  Expedujeme do 24hod.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.